Artikel 1. Inleidende verklaring

THE OZ (hierna te noemen "THE OZ) heeft als hoofdactiviteit de creatie en commerciële exploitatie van commerciële websites.

THE OZ werd door LA FÉE MARABOUTÉE belast met de creatie en TMA (Third Party Application Maintenance) exploitatie van de site www.lafeemaraboutee.fr (hierna genoemd de "Site").).

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd de ") ZIJN VAN RECHTSWEGE VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN ELK ARTIKEL VAN HET MERK LA FÉE MARABOUTÉE VIA DE SITE.) zijn van rechtswege van toepassing op de verkoop van elk artikel van het merk LA FÉE MARABOUTÉE via de Site.

Voor de toepassing van deze AV is de term "Gebruiker elke persoon die de Site bezoekt en de term "Klant elke persoon die een bestelling wil plaatsen of heeft geplaatst op de Site.

De verkoop wordt geacht te zijn gesloten op de datum van aanvaarding van de bestelling door LA FÉE MARABOUTÉE.

Vóór deze datum, en overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 112-1, L. 112-2 en L. 141-1 van de Franse Consumentenwet, worden deze AV ter informatie ter beschikking gesteld van elke Klant.

De validatie van een bestelling door de Klant impliceert de volledige aanvaarding van deze AV.

 

Artikel 3. Informatie over de artikelen

De door La Fée Maraboutée te koop aangeboden artikelen zijn deze die op de Site staan op de dag van de raadpleging ervan door de Klant.

Voor elk artikel wordt een beschrijvingsblad gemaakt, waarop naast de foto de prijs, de beschikbare maten en kleuren, de samenstelling en de bijzondere kenmerken worden vermeld.

Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen een artikel en de foto ervan, met name afhankelijk van de resolutie en de kleurendefinitie van het beeldscherm van de gebruiker.

La Fée Maraboutée verbindt zich ertoe artikelen te leveren die voldoen aan de geldende eisen inzake veiligheid en gezondheid van personen overeenkomstig de Europese bepalingen en met name de wetgeving inzake gereglementeerde chemische stoffen.

 

Artikel 4. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de prijzen van de artikelen die welke op de Site staan vermeld op de dag van de bestelling.

Zij worden aangegeven inclusief alle belastingen, exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden aan de Klant meegedeeld op het besteloverzicht vóór de validatie van de bestelling en zijn uitgedrukt inclusief alle belastingen. Deze kosten zijn ten laste van de Klant en worden bovenop de verkoopprijs van de artikelen gefactureerd. Deze prijzen zijn op dit ogenblik vast en definitief.

In geval van weergave van een foutieve of duidelijk afwijkende prijs (lage prijs), om welke reden dan ook (computerfout, handmatige fout, technische fout), wordt de bestelling - zelfs indien deze door LA FÉE MARABOUTÉE is gevalideerd - geannuleerd, waarvan de Klant zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. In dit geval kan de Klant, indien hij dit wenst, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen, zijn bestelling opnieuw plaatsen tegen de gecorrigeerde en exacte prijs.

 

Artikel 5. Orders

5.1 - Een bestelling plaatsen

De Klant rondt de bestelling af door de volgende 5 stappen te doorlopen:

 

 • Stap 1: De Klant selecteert de gekozen Producten en voegt ze toe aan zijn winkelmandje nadat hij de gewenste maat en kleur heeft geselecteerd.

  Het mandje rechtsboven op het scherm informeert de Klant dat de selecties in aanmerking zijn genomen door het aantal Producten aan te geven dat het bevat.

 

 • Stap 2: de Klant controleert de inhoud van zijn winkelmandje door op "bestelling" te klikken om toegang te krijgen tot het overzicht van zijn bestelling. De Klant kan vervolgens zijn bestelling wijzigen (product, maat, hoeveelheid).

  Het totaalbedrag van de bestelling, inclusief BTW, waarbij enerzijds de prijs van de Producten en anderzijds de leveringskosten worden onderscheiden, wordt vervolgens in het overzicht weergegeven.

 

 • Stap 3: Zodra de bestelling is gecontroleerd en eventueel gewijzigd, valideert de Klant zijn winkelmandje om zijn bestelling af te ronden door opnieuw op "bestelling" te klikken.

 

 • Stap 4: De Klant voert zijn factuur- en leveringsgegevens in.

  Behalve de geboortedatum, het bijkomende adres en de leveringsgegevens, zijn alle velden noodzakelijk om de bestelling af te ronden, met dien verstande dat, tenzij de Klant anders aangeeft, het factuuradres automatisch hetzelfde is als het leveringsadres.

  Indien de Klant reeds een bestelling op de Site heeft geplaatst, beschikt hij over een klantenrekening. In dat geval identificeert de Klant zich enkel met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

  De Klant controleert vervolgens alle informatie en klikt op "valideren" om verder te gaan met de bestelling.

 

 • Stap 5: De Klant voert zijn/haar bankgegevens in

  De Klant gaat vervolgens naar het beveiligde betalingsscherm zoals gespecificeerd in artikel 4.3 hieronder.

  De betaling gebeurt uitsluitend online met een kredietkaart.

  De Klant moet zijn bankkaartnummer, de geldigheidsdatum ervan en de 3 cijfers van het visuele cryptogram op de achterkant van zijn kaart invoeren, met dien verstande dat in het geval van betaling met een American Express-kaart de Klant 4 cijfers moet opgeven.

  Indien de betaling wordt aanvaard, wordt de Klant doorgestuurd naar een scherm ter bevestiging van zijn bestelling op de Site.

  Indien de betaling mislukt, krijgt de Klant tot 3 pogingen om zijn bankgegevens opnieuw in te voeren. Na de derde weigering zal de Klant worden doorverwezen naar een scherm op de Site dat aangeeft dat de betaling is geweigerd.

  De Klant wordt dan uitgenodigd om contact op te nemen met de Klantendienst van La Fée Maraboutée om de redenen hiervoor te kennen en samen een oplossing te vinden om de bestelling af te ronden.

 

5.2 - Orderbevestiging

Zodra de betaling van de Klant is aanvaard, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling en met een overzicht van alle bestelde artikelen, het factuur- en leveringsadres en de leveringsdatum.

De validatie van de bestelling door de Klant en de orderbevestiging die LA FÉE MARABOUTÉE na aanvaarding van de betaling per e-mail aan de Klant stuurt, vormen het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de partijen en de aanvaarding van deze AV.

De Klant die een bestelling heeft geplaatst, zal zijn factuur kunnen afdrukken door in te loggen op de Site in de daartoe voorziene zone voor het volgen van bestellingen.

LA FÉE MARABOUTÉE behoudt zich het recht voor de bestelling niet te valideren in geval van :

 • abnormale of onrechtmatige vorderingen,
 • orders die abnormaal zijn voor de bestelde hoeveelheden,
 • Abnormale of onrechtmatige ruilingen en retourzendingen,
 • bestaande geschil(len) met de cliënt.

De klantendienst van LA FÉE MARABOUTÉE staat ter beschikking van de klant voor alle vragen over zijn bestelling.

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op +33 (0) 4 77 23 69 89, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, en per e-mail op serviceclients@lafeemaraboutee.fr.

 

5.3.1 - Betaling

De prijs van de gekochte artikelen is volledig betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant. De betaling gebeurt online per kredietkaart (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard/American Express/Paypal) op het moment van validatie van de bestelling door de Klant.

Het verzoek om machtiging tot debitering van de kaart wordt gedaan bij de validatie van de bestelling op de Site, behalve in geval van onbeschikbaarheid van de servers. LA FÉE MARABOUTÉE behoudt zich het recht voor een nieuw verzoek tot machtiging voor automatische incasso in te dienen indien het eerste verzoek niet succesvol is wegens onbeschikbaarheid van de servers.

In geval van niet-betaling, een foutief adres of een ander probleem met de rekening van de Klant, behoudt LA FÉE MARABOUTÉE zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van frauduleus gebruik van zijn/haar bankkaart op de Site, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met LA FÉE MARABOUTÉE op het volgende nummer: +33 (0) 4 77 23 69 89 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u of per e-mail op het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

LA FÉE MARABOUTÉE neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de op de Site doorgegeven bankgegevens te waarborgen. De Site is uitgerust met een beveiligingssysteem voor online betalingen dat de gegevens van de Klant versleutelt. De betalingsinformatie wordt verzonden volgens de hoogste veiligheidsnormen. De overdracht van bankgegevens wordt gegarandeerd door de partner van LA FÉE MARABOUTÉE: HIPAY (HIPAY is een technische dienstverlener en behandelt geen geschillen over bestellingen, die rechtstreeks door LA FÉE MARABOUTÉE worden afgehandeld, zoals hierboven aangegeven, of in voorkomend geval door de bank van de Klant).

Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer): deze gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden. De financiële gegevens van de Klant passeren op geen enkel moment via het computersysteem van LA FÉE MARABOUTÉE. HIPAY controleert of de verbinding met de browser van de Klant veilig is voordat het betalingsformulier wordt verzonden naar de bankinstelling die de financiële transactie uitvoert.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-11 van de consumentenwet, ontvangt de Klant, uiterlijk op het moment van de levering, voor elk van de artikelen, een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs met vermelding van de prijs van de artikelen en de eventuele leveringskosten die de Klant moet betalen.

5.3.2 - Betaling in 3 termijnen

Als u uw bestelling in termijnen betaalt, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor klanten van Alma en de speciale voorwaarden van Alma voor klanten van La Fée Maraboutée.

DEFINITIES

Woorden die met een hoofdletter beginnen in de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden hebben de volgende betekenis:

 • Verkoper: Elke rechtspersoon die goederen of diensten verkoopt.
 • Dienstverlener: Alma SAS, met een kapitaal van 236.426,33 euro, gevestigd te 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 839 100 575.
 • Klant: een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon die aankopen bij de Verkoper betaalt via de betalingsdienst van de Aanbieder.
 • Geaccepteerde landen: Lijst van landen waaruit het betaalmiddel van de Klant afkomstig moet zijn. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is dit alleen Frankrijk.

SUBJECT

Betaling in termijnen" is een door de verkoper aan de klant verleende betalingsfaciliteit die het mogelijk maakt de betaling van de bestelling te spreiden over meerdere termijnen (2, 3 of 4 termijnen naar keuze van de verkoper). Deze betalingsfaciliteit valt niet onder de regelgeving inzake consumentenkrediet (cf. art. L311-3 van het consumentenwetboek).

De Dienstverlener biedt de Verkoper en de Klant technische ondersteuning bij de implementatie en het beheer van deze betalingsfaciliteit.

VOORWAARDEN

Toegang tot de betalingsfaciliteit is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) en beroepsbeoefenaren (rechtspersonen) die in een geaccepteerd land wonen.

Deze personen moeten in het bezit zijn van een in een aanvaard land uitgegeven Visa, Mastercard, American Express of bankkaart, of een bankrekening bij een in een aanvaard land gevestigde bank. In geval van betaling per kaart moet de kaart ten minste één maand geldig zijn na de laatste vervaldag van de betalingsfaciliteit. Kaarten met systematische autorisatie, kredietkaarten, prepaid kaarten, virtuele kaarten of kaarten uit een land dat niet op de lijst van Aanvaarde Landen staat, worden niet aanvaard.

De toegang tot de dienst betalingsfaciliteiten is onderworpen aan de beslissing van Alma, die de klant de toegang kan weigeren, met name in geval van vermoeden van fraude of risico van niet-betaling.

De Aanbieder kan de Klant om nadere informatie verzoeken om de toegang tot de betalingsfaciliteit te autoriseren. Dit kan een verzoek zijn om het identiteitsbewijs van de Klant of een verzoek om toegang tot de bankrekening van de Klant.

De Klant aanvaardt dat de Dienstverlener zijn bankrekening debiteert met de verschuldigde bedragen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde data.

De Klant stemt ermee in dat de vordering die de Verkoper op hem heeft, aan een derde kan worden overgedragen.

INGANGSDATUM

De Klant vraagt toegang tot de betalingsfaciliteit door te klikken op de knop "In meerdere termijnen betalen" (of "In 2 termijnen betalen", "In 3 termijnen betalen") op de interface van de Dienstverlener. Indien van toepassing kan de Klant gevraagd worden om te ondertekenen.

De Verkoper geeft zijn instemming met deze betalingsfaciliteit aan door het bericht "Betaling aanvaard" of "Aanvaard" op de interface van de Aanbieder. De bestelling van de Klant wordt dan gevalideerd en de betalingsfaciliteit treedt onmiddellijk in werking.

ANNULERING

De individuele klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om deze te herroepen. Gedurende deze veertien dagen kan hij:

 • De aankoop annuleren: de betalingsfaciliteit wordt dan geannuleerd en alle door de Klant reeds aan de Verkoper betaalde bedragen worden terugbetaald;
 • Afzien van de door de Verkoper verleende betalingsfaciliteit en besluiten contant te betalen, door rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder via support@getalma.eu.

In geval van herroeping worden de door de Klant betaalde kosten terugbetaald (met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de bestelling). Indien de Klant voldoet aan de in artikel L121-16-1 van het Franse Wetboek van Koophandel beschreven herroepingsvoorwaarden, geniet de professionele Klant eveneens een herroepingsrecht gedurende veertien kalenderdagen, volgens dezelfde voorwaarden als voor een particuliere Klant.

ANNULERING

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van de verkoper, wordt het bedrag van de betalingsfaciliteit dienovereenkomstig aangepast aan het nieuwe verschuldigde bedrag.

Indien nodig (bv. in geval van een volledige annulering van de bestelling) zal de Verkoper de Klant de te veel ontvangen betalingen terugbetalen.

ANNULERING

In geval van niet-betaling door de Klant van een verschuldigd bedrag op de juiste datum, kan de Verkoper het aanbod van een betalingsfaciliteit beëindigen en onmiddellijke betaling van het gehele nog verschuldigde bedrag eisen.

Evenzo kan de Verkoper het aanbod ontbinden in geval van een valse verklaring van de Klant (persoonsgegevens, bankgegevens). De onmiddellijke betaling van het totale nog verschuldigde bedrag kan dan worden geëist.

In geval van bankfraude, georganiseerde fraude of bewezen niet-betaling kan de Dienstverlener de volgende acties ondernemen:

 • voorschotten op alle aan de Klant verbonden kaarten;
 • bevriezing van de tegoeden van de Klant om het verzuim te herstellen;
 • bevriezing van de tegoeden van de cliënt om verder onderzoek mogelijk te maken;
 • de verkoper om annulering van de verkoop verzoeken.

Gelden of bankkaarten worden geacht "verbonden" te zijn met een cliënt wanneer de dienstverlener over voldoende bewijs van een verband beschikt. Om zijn goede trouw te bewijzen, documenteert de dienstverlener alle elementen die deze koppelingen mogelijk hebben gemaakt, met name om ze in rechte te kunnen overleggen.

De bevriezing van tegoeden kan voor een periode van maximaal 180 dagen worden toegepast (met name in geval van het gebruik van vervalste documenten) om de teams van de Aanbieder in staat te stellen het nodige onderzoek te verrichten om de feiten vast te stellen. Aan het einde van deze periode worden de middelen kosteloos aan de cliënt terugbetaald of ingehouden ter dekking van een verzuim van de cliënt.

RELATIES

Om de uitwisselingen te vergemakkelijken en te stroomlijnen, delegeert de verkoper het volledige beheer van de betalingsfaciliteit (controle, aanvaarding, automatische afschrijvingen, terugbetaling, inning) aan de dienstverlener. Deze maakt gebruik van gedematerialiseerde communicatiemiddelen.

De Klant kan deze algemene en bijzondere voorwaarden echter op papier ontvangen indien hij de Aanbieder daarom verzoekt.

BEWIJS

De Verkoper, de Klant en de Dienstverlener komen overeen dat de gegevens, bestanden, opnames of elke handeling die op enig computermedium van de Verkoper of de Dienstverlener worden ontvangen of opgeslagen, alsmede elke uitwisseling tussen de Klant en de Verkoper of de Dienstverlener die via elektronische of andere gedematerialiseerde middelen plaatsvindt, het bewijs vormen van de verleende betalingsfaciliteit.

De Klant erkent dat het klikken op de knop "Betaling in termijnen" of het tekenen op de interface van de Dienstverlener een volledige verbintenis van zijn kant inhoudt.

BOETES VOOR TE LATE BETALING

In geval van een ernstige vertraging in de betaling door de Klant, gedefinieerd als een vertraging van meer dan 15 dagen op een vervaldag, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om boetes voor betalingsachterstand toe te passen die kunnen oplopen tot 8% van de uitstaande bedragen.

Indien de Klant een bedrijf is, bedraagt het minimumbedrag van de boete 40 euro (forfaitaire vergoeding voor incassokosten).

Opmerking: Alma zal alles in het werk stellen om wanbetalingen in der minne op te lossen zonder toepassing van deze sancties, op voorwaarde dat de Klant volledig meewerkt aan de oplossing van de wanbetaling.

INFORMATIE, KLACHTEN

Voor elke vraag met betrekking tot deze voorwaarden, of in geval van een klacht, kan de Klant contact opnemen met de Aanbieder via support@getalma.eu. De Aanbieder verbindt zich ertoe binnen 48 uur te antwoorden.

GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

Zie ons beleid inzake privacy en gegevensbeheer.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DUITSE KLANTEN

Met het oog op de kredietbeoordeling/solvabiliteitscontrole van bepaalde klanten in Duitsland vragen wij bij Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland, gegevens op over het persoonlijke adres en de solvabiliteit van klanten, die in haar database zijn opgeslagen, met inbegrip van de met behulp van actuariële technieken berekende scorewaarden. Om dit toe te staan, hebben wij op geloofwaardige wijze ons rechtmatig belang bij deze gegevens aangetoond. Voor de berekening van de solvabiliteitsscore worden onder meer ook adresgegevens gebruikt.

Speciale voorwaarden voor klanten van La Fée Maraboutée

AANKOOPBEDRAG

Alleen aankopen tussen 200 en 2000 euro komen in aanmerking voor betaling in termijnen met Alma bij La Fée Maraboutée.

KOSTEN VOOR DE KLANT

Door in termijnen te betalen met Alma bij La Fée Maraboutée betaalt de klant geen kosten.

GEACCEPTEERDE LANDEN

Frankrijk 

5.4 - Archivering van de bestelling

De orderbevestiging wordt geregistreerd in de registers van THE OZ, die zelf worden bewaard op een betrouwbare en duurzame drager. De Klant aanvaardt dat de orderbevestiging wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

 

Artikel 6. Levering

La Fée Maraboutée levert de bestelling(en) vergezeld van een leveringsbon binnen maximaal tien (10) werkdagen voor levering in Europees Frankrijk en dertig (30) werkdagen voor levering in elk ander land, vanaf de dag volgend op de betaling van de bestelling.

Het risico gaat bij de levering over op de klant.

Elke bestelling die van maandag tot vrijdag vóór 12 uur op de Site wordt geplaatst, wordt dezelfde dag verwerkt; na 12 uur wordt ze de volgende dag verwerkt. Bestellingen die op vrijdag na 12 uur, op zaterdag en op zondag worden geplaatst, worden de maandag daarop verwerkt. Bestellingen geplaatst op een feestdag worden de volgende werkdag verwerkt.

Indien de leveringstermijn wordt overschreden en niet wordt gerechtvaardigd door een geval van overmacht, kan de Klant - indien hij dit wenst - de ontbinding van de verkoop vragen en binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen de terugbetaling van de ter gelegenheid van de verkoop betaalde bedragen verkrijgen.

Voor bestellingen buiten Frankrijk geldt dat wanneer het voor uitvoer bestemde pakket zijn bestemming bereikt, de ontvanger verantwoordelijk is voor de betaling van eventuele belastingen of douanerechten die in het land van bestemming van toepassing zijn.

De plaatselijke autoriteiten kunnen de klant wellicht nuttige informatie verstrekken.

 

Artikel 7. Conformiteitsgarantie - Garantie voor verborgen gebreken

De Klant is verplicht de conformiteit van de artikelen die hij ter uitvoering van zijn bestelling heeft ontvangen te controleren op het ogenblik van de levering. Elke anomalie betreffende de levering, zoals een beschadigd pakje, ontbrekende artikelen, beschadigde artikelen, artikelen die niet overeenstemmen met de bestelling (niet-limitatieve lijst) moet worden gemeld binnen de wettelijke termijn na ontvangst van de bestelling.

Deze kennisgeving wordt aan de Klantendienst van La Fée Maraboutée gestuurd, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, naar het volgende adres

La Fée Maraboutée
Returns departement
3 chemin de la chapelle
42300 MABLY (Frankrijk)

Of per e-mail naar serviceclients@lafeemaraboutee.fr

Wanneer de Klant onder de wettelijke garantie van conformiteit handelt, is hij :

 • beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het betrokken artikel om te handelen; en
 • kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het betrokken artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de consumentenwet.

Na deze wettelijke termijnen zal LA FÉE MARABOUTÉE, behoudens verborgen gebreken, geen enkele klacht meer aanvaarden, aangezien de artikelen dan geacht worden conform te zijn.

Voor elke terugzending van een niet-conform artikel moet de Klant de volgende procedure volgen:

 • De Klant moet het retourformulier, volledig ingevuld en afgedrukt, bijvoegen via het retourformulier dat toegankelijk is in de Klantenzone - rubriek "Mijn Bestellingen".
  Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder het bovenvermelde, volledig ingevulde retourformulier.

 

 • De artikelen moeten in hun oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die ze tegen aantasting beschermt met hun etiket en eventuele accessoires die het mogelijk maken ze opnieuw te verkopen, naar het onderstaande adres worden teruggestuurd.

Retouren of ruilingen worden in de winkel niet geaccepteerd.

De kosten van terugzending zijn uitsluitend voor rekening van LA FÉE MARABOUTÉE.

Wanneer de non-conformiteit is vastgesteld, biedt LA FÉE MARABOUTÉE de Klant een terugbetaling aan van de prijs van de bestelling (prijs van het/de artikel(en) en leveringskosten) evenals de kosten voor het terugzenden van het/de niet-conforme artikel(en), uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van de bevestiging van de non-conformiteit door de Klantendienst.

Voor de terugbetaling van de retourkosten verwijst LA FÉE MARABOUTÉE naar de prijslijst die op 1 maart van het lopende jaar door de Post is gepubliceerd (Colissimo levering zonder aangetekende post). De Klant moet het bewijs van de gemaakte retourkosten sturen naar de Klantendienst, per e-mail of per post (bovenstaand adres).

In geval van abnormale of onrechtmatige klachten kan LA FÉE MARABOUTÉE de betekening van een volgende opdracht weigeren.

Deze garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van abnormaal of foutief gebruik of van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de artikelen.

In elk geval sluiten de voorgaande bepalingen de toepassing van de wettelijke garantie van verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet uit, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen annulering van de verkoop en vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De Klant kan deze garanties uitoefenen door een verzoek te richten aan de Klantendienst op het volgende adres

La Fée Maraboutée
Returns departement
3 chemin de la chapelle
42300 MABLY (Frankrijk) 

Of per e-mail naar serviceclients@lafeemaraboutee.fr

 

Artikel 8. Herroepingsrecht - Terugkeer

Overeenkomstig de geldende wetgeving, en met name de artikelen L.221-18 tot L. 221-28 van het consumentenwetboek, beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van ontvangst van het artikel om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij zijn beslissing moet rechtvaardigen of boetes moet betalen.

In het geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijk geleverde artikelen of in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere partijen of onderdelen waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, gaat de termijn in op de dag na ontvangst van het laatste artikel van de partij of het onderdeel.

In het geval van opdrachten die voorzien in regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode, gaat de periode in op de dag na ontvangst van het eerste artikel.

De Klant beschikt dan, overeenkomstig artikel L.221-23 van de consumentenwet, over een termijn van dertig (30) dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om de zaak of zaken te herroepen, om deze terug te sturen.

Voor alle terugzendingen in het kader van het herroepingsrecht moet de onderstaande procedure volledig en nauwgezet worden nageleefd:

 • De klant moet inloggen op zijn klantenaccount en de retouraanvraag indienen in het gedeelte "Mijn bestellingen" en klikken op "Retourneren". Het ingevulde en afgedrukte retourformulier kan bij het pakket worden gevoegd.

 • De artikelen moeten in hun oorspronkelijke verpakking, met hun etiket en eventuele accessoires, in een zodanige staat dat ze onmiddellijk kunnen worden verkocht, worden teruggestuurd naar het volgende adres

La Fée Maraboutée
Returns departement
3 chemin de la chapelle
42300 MABLY (Frankrijk) 

De retourkosten zijn gratis voor alle bestellingen in Europees Frankrijk, België en Nederland, buiten deze gebieden zijn de kosten voor rekening van de klant.
De risico's verbonden aan de terugzending zijn uitsluitend ten laste van de klant.

Onder voorbehoud van bovenstaande voorwaarden vergoedt LA FÉE MARABOUTÉE het bedrag (inclusief BTW) van de aan de Klant geretourneerde artikelen (prijs van het artikel of de artikelen), exclusief de retourkosten.

Indien de klant de gehele bestelling terugstuurt, worden de oorspronkelijke verzendkosten terugbetaald.

Het genoemde bedrag wordt binnen vijftien (15) dagen na het verzoek om terugzending op de bankrekening van de Klant gecrediteerd. Deze termijn kan worden verlengd totdat LA FÉE MARABOUTÉE het artikel/de artikelen of het bewijs van verzending heeft ontvangen.

 

 

Artikel 9. Intellectuele-eigendomsrechten

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie of inhoud die op de Site verschijnt, te allen tijde eigendom zijn van LA FÉE MARABOUTÉE of van degenen die haar een licentie hebben verleend.

In dit verband is het de gebruiker van de site verboden de site geheel of gedeeltelijk uit te pakken, weer te geven, te reproduceren of meer in het algemeen te beschadigen.

 

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens - cookies

In het kader van het surfen op of het gebruik van de Site door de Gebruiker moet LA FÉE MARABOUTÉE persoonsgegevens verwerken en verzamelen.

Het privacybeleid is een integraal onderdeel van de AVG en geeft informatie over de manier waarop LA FÉE MARABOUTÉE persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Het privacybeleid en het cookiebeleid zijn te vinden op: https: //www.lafeemaraboutee.fr/fr/rgpd

Om de rechten uit te oefenen waarin de regelgeving inzake persoonsgegevens voorziet, zoals uitgelegd in dit beleid, kan elke Gebruiker contact opnemen met LA FÉE MARABOUTÉE:

 • per post: La Fée Maraboutée - RGPD - 3 chemin de la chapelle 42300 MABLY (Frankrijk)
 • Of per e-mail naar het volgende adres: rgpd@lafeemaraboutee.fr

 

Artikel 11. Minnelijke schikking van geschillen

Volgens artikel L. 612-1 van de consumentenwet heeft "iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar".

De geschillen die onder het toepassingsgebied van artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek vallen, zijn de in artikel L. 611-1 van het consumentenwetboek omschreven geschillen, d.w.z. geschillen van contractuele aard, betreffende de uitvoering van een koop- of dienstverleningsovereenkomst, tussen een consument en een beroepsbeoefenaar.

De tekst heeft betrekking op zowel nationale als grensoverschrijdende geschillen.

In toepassing van de voornoemde artikelen en in overeenstemming met de geldende regelgeving, nodigt La Fée Maraboutée de Cliënt uit om voor elk probleem vooraf contact op te nemen op het volgende adres

La Fée Maraboutée
Returns departement
3 chemin de la chapelle
42300 MABLY (Frankrijk) 

Of per e-mail naar serviceclients@lafeemaraboutee.fr

In het jaar volgend op het verzoek van de Klant aan LA FÉE MARABOUTÉE, in toepassing van artikel R. 616-1 van de Consumentencode, kan de Klant zijn verzoek laten onderzoeken door een bemiddelaar waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld, met dien verstande dat een geschil slechts door één bemiddelaar kan worden onderzocht, behalve in uitzonderlijke omstandigheden:

Centrum voor bemiddeling en arbitrage - CMAP
http://www.cmap.fr

Voor grensoverschrijdende geschillen :

Europees Consumentencentrum Frankrijk:
europe-consommateurs.eu

De cliënt kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze AV is het Franse recht van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, de interpretatie of de uitvoering van deze AV valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Hof van Beroep te Lyon, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.